Świat w kawałkach 2018

Świat w kawałkach 2018....

Cykl wydarzeń Świat w kawałkach rozpoczął się w 2018 roku imprezą podróżniczą „25 opowieści na 25-lecie Dental Care” zorganizowaną przy współudziale portalu calisia.pl. 

Spotkanie podróżnicze wzbudziło duże zainteresowanie, dlatego też postanowiliśmy kontynuować cykl i wspierać pasje podróżnicze kaliszan oraz promować w świecie miasto Kalisz organizując w 2019 r. konkurs „Świat w kawałkach – Kalisz jest wszędzie”.

wręczenie nagród podczas gali Świat w kawałkach 2018